Interesujące wydarzenie – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Przypominamy, że do 6 czerwca trwają zapisy na 14. Ogólnopolską Konferencję „Ostrożnie-dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, która odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2022 r. w formie zdalnej. Konferencja jest organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Tegoroczną edycję konferencji objął Honorowym Patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich.

W programie między innymi:

 • standardy ochrony dzieci w obliczu kryzysu humanitarnego,
 • trauma rozwojowa i relacyjna w podejściu neurorozwojowym,
 • anoreksja niemowlęca,
 • „Gdy wewnętrzny ból nie pozwala widzieć dziecka – o doświadczeniach prowadzenia grup terapeutycznych dla matek z zaburzeniami depresyjnymi,
 • rodzice, ekrany, Internet – a ryzyko krzywdzenia dziecka,
 • ojcostwo w różnych aspektach,
 • profilaktyka krzywdzenia dzieci – sposoby budowania rezyliencji małego dziecka,
 • mentalizacja w pracy z rodzinami wysokiego ryzyka krzywdzenia dzieci,
 • trauma – mózg – ciało,
 • wspieranie rodziców dzieci z niepełnosprawnością jako profilaktyka krzywdzenia dzieci,
 • współczesne modele rodzicielstwa.

 

Informacje szczegółowe i zapisy: https://edukacja.fdds.pl/mod/page/view.php?id=1257&forceview=1