Nasz podręcznik – kto może się nim zainteresować?

W 2023 roku opracowany zostanie podręcznik „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych jako narzędzie zwiększenia efektywności pomocy”. Podręcznik będzie dostępny jako e-book oraz w wersji papierowej.

Do kogo adresowany jest podręcznik?

  • kadra zarządzająca oraz pracownicy Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem wraz z Lokalnymi Punktami Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem,
  • pracownicy instytucji pomocowych pracujących z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, świadkami i osobami im najbliższymi – pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pracownicy policji, asystenci rodzinni, kuratorzy, psychologowie, psychoterapeuci, pedagodzy oraz nauczyciele,
  • studenci prawa, psychologii, pedagogiki, socjologii, socjoterapii oraz studiów nauczycielskich,
  • a także wszystkie osoby zainteresowane tym obszarem pracy z ludźmi!

Intensywnie pracujemy nad podręcznikiem! Obserwujcie postępy działań naszej stronie internetowej: https://wysokiestandardy.pl/podrecznik/.