Podręcznik „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych jako narzędzie zwiększenia efektywności pomocy”. Jakie treści w nim będzie można znaleźć?

W 2023 roku opracowany zostanie podręcznik „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych jako narzędzie zwiększenia efektywności pomocy”. Podręcznik będzie dostępny jako e-book oraz w wersji papierowej.

Mamy już gotowy spis treści podręcznika!

Wierzcie nam, nie było to proste działanie… Chcieliśmy, aby odbiorcy podręcznika mogli w nim znaleźć wyczerpujące treści merytoryczne na temat pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Bardzo nam zależy, by nasza publikacja była ważnym krokiem w kierunku standaryzacji pracy służb pomocowych! A przez to ważnym narzędziem zwiększania efektywności pomocy udzielanej w Polsce osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Wierzymy w to i od IV kwartału 2020 roku działamy na rzecz tego, by nasz podręcznik był rzetelnym i pomocnym narzędziem!

W tym momencie możemy zdradzić następujące fakty:

  • Podręcznik będzie miał 13 rozdziałów, chociaż może to jeszcze ulec zmianie… Staramy się być elastyczni, gdy w trakcie pracy nad naszymi publikacjami wynikają pomoce włączeni dodatkowych treści, by pełniej odpowiadać na potrzeby naszych odbiorców.
  • W podręczniku znajdą się standardy i schematy dotyczące udzielania różnych form pomocy, m.in. pomocy osoby pierwszego kontaktu, pomocy psychologów, psychoterapeutów, prawników, doradców zawodowych.
  • W podręczniku znajdą się także kluczowe informacje o narzędziach monitorowania i oceny efektywności udzielanej pomocy, dobre praktyki systemów pomocowych adresowanych do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz informacje o standardach budowania partnerstw na rzecz powiatowych sieci współpracy w zakresie przeciwdziałania przestępczości.
  • Dzięki współpracy z Fundacją Sempre a Frente pojawi się w podręczniku rozdział na temat budowania bezpiecznego środowiska dla dzieci.

Intensywnie pracujemy nad podręcznikiem! Obserwujcie postępy działań naszej stronie internetowej: https://wysokiestandardy.pl/podrecznik/.