Nasza pierwsza broszura w 2023 roku… prace na finiszu!

Broszura „Zwiększanie widoczności działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższym. Kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji i prowadzenie efektywnych działań marketingowych” już wkrótce będzie dostępna! Po raz kolejny przekonaliśmy się, że aby stworzyć dobry projekt potrzebujemy dużo czasu… Tym bardziej, że zaprosiliśmy inne organizacje pozarządowe z terenu Polski do podzielenia się swoim doświadczeniem w zakresie promowania i zwiększania widoczności działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższym. I dochodzimy do pewnego wniosku na etapie finalizowania działań dotyczących tej broszury!

Rzetelne i odpowiadające na potrzeby społeczności lokalnej działania to jeden ze skutecznych oraz podstawowych środków kreowania pozytywnego wizerunku organizacji! A wiele organizacji wskazuje, że tzw. poczta pantoflowa oraz spotkania z przedstawicielami innych instytucji to skuteczne działania zwiększające wiedzę społeczności lokalnej na temat działań danej organizacji.

Jednak dalej funkcjonuje potrzeba, którą my także identyfikujemy w naszym Stowarzyszeniu… Potrzebę profesjonalizacji działań z zakresu kreowania pozytywnego wizerunku, promocji i marketingu. Ta potrzeba jest teraz szczególnie istotna, ponieważ pojawia się wyzwanie dotyczące uniezależniania się organizacji pozarządowych od grantów. Zagadnienia „know how” z dziedzin wskazanych powyżej opisuje w naszej broszurze pani Karolina Cala-Lewtak. Jest to specjalistka z tego zakresu, która posiada dużo doświadczenia zarówno w zakresie organizacji działań marketingowych dla swoich klientów, jak w zakresie szkoleń z tej tematyki. Dodamy tylko, że pani Karolina posługuje się przystępnym językiem i starała się zbudować fundament marketingu dla każdego!

„Niejednokrotnie, gdy prowadziłam szkolenia dla organizacji pozarządowych napotykałam się na bardzo podobną sytuacją po stronie uczestników. Wiemy, że powinniśmy „bardziej wyjść” do naszych odbiorców, widzimy, że nasze działania docierają do zbyt wąskiej grupy odbiorców, ale nie mamy pojęcia od czego zacząć. Wcale to nie dziwi. Samo pojęcie marketingu jest bardzo szerokie, a zakres związanych z tym tematem aspektów jest naprawdę ogromny. Dodatkowo dochodzi kwestia podziału działań marketingowych na obszary przestrzeni rzeczywistej i obszar świata wirtualnego. Dotarcie ze swoim przekazem, wydarzeniem czy innym działaniem staje się co raz trudniejsze. Naprawdę można się pogubić w świecie marketingu, który jest formą elastyczną i ulega ciągłym zmianom, by nadążyć za zmieniającym się światem. Z tego względu broszura ta została stworzona po to, by tą wiedzę uporządkować i zrozumieć szeroko pojęty marketing zaczynając od spraw fundamentalnych.”

Karolina Cala-Lewtak, współautorka broszury „Zwiększanie widoczności działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższym. Kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji i prowadzenie efektywnych działań marketingowych".