Problem niezgłaszania przypadków pomocy policji i innym służbom – badanie w krajach członkowskich UE

Badanie na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie tematu przemocy wobec kobiet.

Problem niezgłaszania przypadków przemocy policji i innym służbom. Wybrane wyniki. Unia Europejska.

  • WNIOSEK NUMER 1. Skala zgłaszania policji i innym służbom przypadków przemocy wobec kobiet jest niewielka i trzeba ją zwiększyć. Ostatnio doświadczony poważny przypadek przemocy zgłosiła policji lub innym służbom jedna na trzy ofiary przemocy ze strony partnera i jedna na cztery ofiary przemocy pozadomowej.
  • WNIOSEK NUMER 2. W szczególności należy się zająć sprawą braku satysfakcji ofiar z działania policji […]. Należy dokonać przeglądu różnych modeli interwencji policyjnej mającej na celu ochronę ofiar, sprawdzając, w jakim zakresie policja chroni ofiary i zaspokaja ich potrzeby w praktyce.

Materiał źródłowy: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_pl.pdf. Znajdziesz w nim szczegółowe informacje na temat metodologii badań i wyników badań.

Jeśli Ty lub ktoś Tobie bliski doświadcza przemocy lub innego przestępstwa zgłoś się po pomoc! W ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie całego kraju funkcjonuje 305 miejsc świadczenia pomocy. Masz prawo skorzystać z profesjonalnej, szerokiej i bezpłatnej oferty pomocy!
Znajdź najbliższe miejsce:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/