Rola opieki zdrowotnej w stwierdzaniu przypadków przemocy wobec kobiet i zapobieganiu im Wybrane wyniki. Unia Europejska.

Badanie na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie tematu przemocy wobec kobiet.

Rola opieki zdrowotnej w stwierdzaniu przypadków przemocy wobec kobiet i zapobieganiu im Wybrane wyniki. Unia Europejska.

  • WNIOSEK NUMER 1. Pracownicy służby zdrowia mogą odegrać większą rolę w stwierdzaniu przypadków przemocy wobec kobiet i zapobieganiu im. Badanie wskazuje na przykład, że na przemoc podatne są kobiety ciężarne; spośród kobiet, które doświadczyły przemocy ze strony byłego partnera i były w ciąży w trakcie trwania tego związku, 42% doświadczyło przemocy ze strony tego partnera w okresie ciąży.
  • WNIOSEK NUMER 2. Należy doprecyzować zasady poufności, umożliwiając pracownikom służby zdrowia zajmowanie się przypadkami złego traktowania i ich zgłaszanie. Przemawia za tym fakt, że według wyników badania 87% kobiet zgodziłoby się, aby lekarze rutynowo zadawali pytanie o przemoc pacjentkom z pewnymi urazami lub cechami charakterystycznymi. Wprowadzenie rutynowych pytań ze strony pracowników służby zdrowia dotyczących oznak przemocy musi jednocześnie wiązać się ze stosowaniem właściwych środków kontrolnych w celu zapobiegnięcia możliwości złego traktowania przez samych pracowników służby zdrowia.

Materiał źródłowy: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_pl.pdf. Znajdziesz w nim szczegółowe informacje na temat metodologii badań i wyników badań.

Jeśli Ty lub ktoś Tobie bliski doświadcza przemocy lub innego przestępstwa zgłoś się po pomoc! W ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie całego kraju funkcjonuje 305 miejsc świadczenia pomocy. Masz prawo skorzystać z profesjonalnej, szerokiej i bezpłatnej oferty pomocy!

Znajdź najbliższe miejsce:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/