Skala zjawiska molestowania seksualnego wobec kobiet – kraje członkowskie UE

Badanie na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie tematu przemocy wobec kobiet.

Molestowanie seksualne kobiet. Wybrane wyniki. Unia Europejska.

  • W  zależności od liczby różnych form molestowania seksualnego, o które pytano w badaniu, szacunkowo 83–102 mln kobiet (45–55% kobiet) w UE-28 doświadczyło molestowania seksualnego po ukończeniu 15. roku życia.
  • Szacunkowo 24–39 mln kobiet (13–21%) w  UE-28 doświadczyło molestowania seksualnego tylko w okresie 12 miesięcy poprzedzających wywiad.
  • Na podstawie wszystkich 11 pozycji zastosowanych w badaniu celem oceny molestowania seksualnego (lista tych pozycji znajduje się poniżej) co druga kobieta (55%) w UE doświadczyła molestowania seksualnego przynajmniej raz po ukończeniu 15. roku życia, a jedna na pięć (21%) w okresie 12  miesięcy poprzedzających rozmowę w  ramach badania.

O co pytano w kwestionariuszu badania?

Kilka pytań o  doświadczenia, jakie mogą mieć kobiety. Czasami mogło się zdarzyć, że ktoś zachowywał się wobec Pani w  sposób, jaki uznała Pani za niepożądany i obraźliwy. Jak często doświadczała Pani poniższych zachowań? Jak często zdarzało się to w okresie ostatnich 12 miesięcy? • niechciane dotykanie, przytulanie lub całowanie* • uwagi lub żarty o charakterze seksualnym, które Panią obraziły* • niestosowne zaproszenia na randki • nietaktowne pytania o Pani życie prywatne, które Panią obraziły • nietaktowne uwagi na temat Pani wyglądu, które Panią obraziły • niestosowne wpatrywanie się lub pożądliwe spojrzenia, które Panią przestraszyły • ktoś wysłał lub pokazał Pani obrazy, zdjęcia lub prezenty o jednoznacznie seksualnym charakterze, które Panią obraziły* • ktoś się przed Panią obnażył* • ktoś zmusił Panią do oglądania pornografii wbrew Pani woli* • niechciane e-maile lub wiadomości tekstowe o jednoznacznie seksualnym charakterze, które Panią obraziły* • niechciane zaczepki na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, lub na czacie internetowym, które Panią obraziły.

Gwiazdką (*) zaznaczono sześć pozycji, które można uznać za najpoważniejsze (z łącznej listy 11 pozycji, o  które pytano). Wyniki dotyczące tych sześciu pozycji przeanalizowano oddzielnie w  celu oceny wpływu wybranych pozycji na zakres molestowania seksualnego mierzony w badaniu

Materiał źródłowy: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_pl.pdf. Znajdziesz w nim szczegółowe informacje na temat metodologii badań i wyników badań.