Rusza rekrutacja na szkolenie „Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości”!

Przed nami 10 edycji szkolenia „Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem” w 10 powiatach województwa lubelskiego: hrubieszowskim, biłgorajskim, zamojskim, tomaszowskim, bialskim, radzyńskim, parczewskim, włodawskim, chełmskim, ryckim, krasnostawskim. Uczestnikami wsparcia będą przedstawiciele kadry kierowniczej i zarządzającej instytucji publicznych, Policji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przestępczości. Program szkolenia obejmuje takie moduły jak:

  1. Tworzenie sieci współpracy lokalnych instytucji i podmiotów jako skuteczna metoda pracy z osobami i środowiskami, w których występuje zagrożenie przestępczością.
  2. Zasoby i ograniczenia powiatowe w zakresie pomocy osobom zagrożonym i pokrzywdzonym przestępstwami.
  3. Instytucje i podmioty działające na terenie powiatu – cele, zadania, oferowana pomoc.
  4. Korzyści wynikające ze współpracy interdyscyplinarnej.
  5. Opracowanie standardów i procedur współpracy – jak postępować z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem (instytucje i organizacje) – wypracowanie ścieżek współpracy.

Prowadzenie: Ewa Kalińska – Grądziel, Iwona Przewor

Więcej informacji oraz terminy:
PROGRAM SZKOLENIA – POWIATOWA SIEĆ WSPÓŁPRACY NA RZECZ ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI

Formularz rekrutacyjny