Szkolenie onlinie „Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej (izolacja sprawcy od osoby/ osób doświadczających przemocy w rodzinie”

Planowana tematyka szkoleń (szczegółowy program szkolenia zostanie opracowany po analizie potrzeb szkoleniowych zebranych w trakcie badania przedszkoleniowego): założenia ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, nowe rozwiązania w zakresie ochrony osób doświadczających przemocy kompetencje i zakres zadań ustawowych Policji / Żandarmerii Wojskowej współpraca pomiędzy instytucjami […]

Profesjonalna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Planowana tematyka szkoleń (szczegółowy program szkolenia zostanie opracowany po analizie potrzeb szkoleniowych zebranych w trakcie badania przedszkoleniowego): Diagnoza sytuacji osoby pokrzywdzonej – profesjonalnie przeprowadzony wywiad i rozmowa Problemy i potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków Specyfika pracy z osobą z niskim poziomem motywacji do zmiany – motywowanie osób pokrzywdzonych do egzekwowania swoich praw i uprawnień […]