ZREALIZOWANE Szkolenie online „Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem wśród instytucji pomocowych na terenie powiatów”

Planowana tematyka szkoleń (szczegółowy program szkolenia zostanie opracowany po analizie potrzeb szkoleniowych zebranych w trakcie badania przedszkoleniowego): prezentacja dobrych praktyk w zakresie spójnego i interdyscyplinarnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem; kompetencje i zadania ustawowe instytucji pomocowych; wypracowanie schematów postępowania na podstawie analizy przypadków; opracowanie standardów i procedur współpracy – w zakresie opracowania, wdrożenia i monitoringu […]

ZREALIZOWANE Szkolenie onlinie „Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej (izolacja sprawcy od osoby/ osób doświadczających przemocy w rodzinie”

Planowana tematyka szkoleń (szczegółowy program szkolenia zostanie opracowany po analizie potrzeb szkoleniowych zebranych w trakcie badania przedszkoleniowego): założenia ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, nowe rozwiązania w zakresie ochrony osób doświadczających przemocy kompetencje i zakres zadań ustawowych Policji / Żandarmerii Wojskowej współpraca pomiędzy instytucjami […]

ZREALIZOWANE Szkolenie online Profesjonalna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Planowana tematyka szkoleń (szczegółowy program szkolenia zostanie opracowany po analizie potrzeb szkoleniowych zebranych w trakcie badania przedszkoleniowego): Diagnoza sytuacji osoby pokrzywdzonej – profesjonalnie przeprowadzony wywiad i rozmowa Problemy i potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków Specyfika pracy z osobą z niskim poziomem motywacji do zmiany – motywowanie osób pokrzywdzonych do egzekwowania swoich praw i uprawnień […]

ZREALIZOWANE Szkolenie online „Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem”.

Planowana tematyka szkoleń (szczegółowy program szkolenia zostanie opracowany po analizie potrzeb szkoleniowych zebranych w trakcie badania przedszkoleniowego) tworzenie sieci współpracy lokalnych instytucji i podmiotów jako skuteczna metoda pracy z osobami i środowiskami w których występuje zagrożenie przestępczością; zasoby i ograniczenia powiatowe w zakresie pomocy osobom zagrożonym i pokrzywdzonym przestępstwami; Instytucje i podmioty działające na terenie […]