Jest już z nami 406 osób!

Miło nam poinformować, że z końcem maja w nasze badania zaangażowało się 406 osób, w tym pracownicy Okręgowych Ośtrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, pracownicy instytucji pomocowych oraz  osoby pokrzywdzone przestępstwem. Bardzo dziękujemy!

Twój głos jest ważny! Ankieta online dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Jeśli masz za sobą trudne doświadczenia i korzystałaś / korzystałeś z pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, bardzo prosimy, podziel się z nami swoimi odczuciami. Twój głos jest bardzo ważny i przyczyni się do wypracowania standardów pomocy kolejnym osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Ankieta jest w pełni ANONIMOWA. Link do ankiety online dla osób pokrzywdzonych przestępstwem: https://forms.gle/wYjSAVRFpk1jJymB9 Dziękujemy […]

Dziękujemy za udział w badaniach!

Dziękujemy pracownikom Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”, Stowarzyszenia Integracji Rodzin „Przystań”, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz pracownikom naszego Stowarzyszenia „BONA FIDES” za udział w wywiadach fokusowych dla pracowników ośrodków pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Wasze ogromne doświadczenie daje nam olbrzymi zasób wiedzy, będącej podstawą wypracowania standardów świadczonej pomocy w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym […]

Niezbędnik respondenta, czyli o tym jak przygotować się do badań oraz w jaki sposób udzielać odpowiedzi

Pamiętaj! Zadbaj o swój komfort podczas badań. Pomogą Ci w tym nasze rekomendacje dotyczące przygotowania do badań oraz samego udziału w nich. Zadbaj wcześniej o właściwe warunki do rozmowy, tak, aby nikt Ci nie przeszkadzał w udzielaniu odpowiedzi. Jeśli w trakcie badania coś Cię dekoncentruje, powiedz o tym. Chcemy, abyś czuł/czuła się komfortowo. Jeśli wyznaczony […]

Wiedza i praktyka. Ankieta online dla pracowników OOPPP i LPPP

Dzisiaj zwracamy się z prośbą do Okręgowych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Zachęcamy do anonimowego udziału w badaniach ankietowych. Z uwagi na ogromne doświadczenie w działaniach mających na celu przeciwdziałanie przestępczości, bardzo zależy nam na Waszym uczestnictwie. Mamy na uwadze to, iż ta nieoceniona wiedza będzie miała ogromny wpływ na […]

Podziel się swoim doświadczeniem. Ankieta online dla pracowników instytucji współpracujących z ośrodkami pomocy pokrzywdzonym przestępstwem

Serdecznie zapraszamy pracowników instytucji pomocowych do wzięcia udziału w badaniu naukowym dotyczącym przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania, którego wyniki posłużą nam wszystkim do uzyskania kompleksowej diagnozy sytuacji osób pokrzywdzonych oraz dostosowania form pomocowych do realnych potrzeb. Wyniki prowadzonej diagnozy stanowić będą podstawę wypracowania standardów świadczonej pomocy w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Link do […]

Rekrutacja trwa!

Chcesz mieć wpływ na wypracowanie standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem, a jeszcze się nie zgłosiłaś / nie zgłosiłeś do udziału w badaniach? A może masz doświadczenie korzystania z pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i chcesz się nim podzielić z nami? Wypełnij ankietę rekrutacyjną! Formularz rekrutacyjny: https://forms.gle/64Q1r2QsbTM5r2pf8

Dlaczego badania naukowe są dla nas ważne?

Od 2013 r. zajmujemy się specjalistyczną pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem z terenu woj. lubelskiego. W 2020 r. podjęliśmy kolejne wyzwanie, którego wynikiem jest  projekt “Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych” współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest […]

Pełno-prawne osoby z niepełnosprawnościami – spektrum rozwiązań i możliwości w obliczu doświadczania przemocy

Kolejny w tym roku artykuł poświęcamy zagadnieniu specjalistycznej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, pokrzywdzonym przestępstwem. Autorką publikacji jest Elżbieta Sugier, na co dzień terapeutka i nauczycielka osób z niepełnosprawnościami oraz osoba pierwszego kontaktu w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Parczewie. Termin wydania:  lipiec – wrzesień 2021 r.

Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym do pobrania w wersji pdf!

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Joanny Kozyry – Smółki. Wśród poruszanych tematów: prawo do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prawo do przesłuchania w Niebieskim Pokoju prawo do korzystania z pomocy pełnomocnika i wiele innych.Wersja pdf: J. Kozyra – Smółka Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Informator “Reaguj na Niebiesko” do pobrania!

Już jest dostępny Informator “Reaguj na niebiesko” dla świadków przemocy, przygotowany przez zespół Niebieska Linia. Informator jest dostępny do bezpłatnego pobrania i znajduje się w dwóch wersjach – w pełnej i tzw. ekonomicznej. Źródło: https://www.niebieskalinia.info/ Do pobrania: Informator Reaguj na Niebiesko Informator do druku

Jakimi narzędziami będziemy się posługiwać podczas badań naukowych?

W związku z wieloma pytaniami, wyjaśniamy, z których narzędzi skorzystamy przy realizacji badania diagnozujące potrzeby i bariery osób pokrzywdzonych przestępstwem. Diagnozę zrealizujemy poprzez: Badania ilościowe i jakościowe, na grupie 160 osób z różnych instytucji wpierających osoby pokrzywdzone przestępstwem Wywiady focusowe on-line, które odbędą się w 3 grupach: 16 wywiadów z pracownikami Okręgowych  Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym […]

www.mapawsparcia.pl

Jesteśmy w bazie www.mapawsparcia.pl! Inicjatywa realizowana jest przez Fundację Człowiek/ Human Fundation. Jej celem jest ułatwienie dostępu do bezpłatnej pomocy dla osób będących w kryzysach psychicznych, w tym osób pokrzywdzonych przestępstwem. W bazie znajdują się instytucje i organizacje pozarządowe oferujące pomoc psychologów, psychoterapeutów, lekarzy oraz asystentów zdrowienia. “To miejsca, w których Ty i Twoi bliscy możecie […]

Rekrutacja do udziału w anonimowych badaniach naukowych!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugim etapie projektu: Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych – współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Drugi etap realizowanego przez nas działania polegał będzie na przeprowadzeniu diagnozy […]

Artykuł Joanny Kozyry – Smółki w magazynie “Integracja” oraz “Gazecie Senior”

Już wkrótce dwie publikacje artykułu Joanny Kozyry – Smółki pn. “Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”. Tekst znajdzie się w Magazynie “Integracja”, wydawanym nieprzerwanie od ponad 26 lat największym dwumiesięczniku dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin, opiekunów i pracujących z nimi specjalistów oraz w “Gazecie Senior”, miesięczniku skierowanym do aktywnych seniorów, tworzonym z seniorami i w całości […]

Poznajmy się: zespół badawczy!

Rozpoczęliśmy kolejny etap realizacji naszego projektu. Zespół ekspertów pracuje nad przygotowaniem badań potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Przygotowujemy ankiety oraz scenariusze wywiadów indywidualnych i grupowych. Zapraszamy Was do udziału w tych badaniach – będziemy chcieli się dowiedzieć o Waszych sukcesach w pracy z […]

Ośrodek Specjalistyczny Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Parczewie

Miło nam poinformować, że od 1 marca 2021 r.  do dnia 15 grudnia 2021 r. realizujemy zadanie “Prowadzenie dla Mieszkańców Powiatu Parczewskiego ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w Parczewie”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Zarząd Powiatu w Parczewie. Dziękujemy za zaufanie na kolejny rok współpracy!

Włącz się w badania diagnozujące potrzeby i bariery osób pokrzywdzonych przestępstwem!

W ramach projektu Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzony Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych przeprowadzamy kompleksową diagnozę potrzeb i zasobów zarówno instytucji pomocowych, jak również diagnozę potrzeb i barier identyfikowanych przez osoby pokrzywdzone przestępstwem w procesie pomocowym. Na bazie diagnozy zostaną opracowane […]

Za chwilę rozpoczynamy rekrutację do badań diagnozujących potrzeby i bariery osób pokrzywdzonych przestępstwem

Potrzeby i zasoby instytucji pomocowych oraz bariery osób pokrzywdzonych przestępstwem będą badane poprzez: Badanie ilościowe i jakościowe, na grupie 160 osób z różnych instytucji wpierających pokrzywdzonych przestępstwem Wywiady focusowe on-line będą w 3 grupach: 16 wywiadów z pracownikami Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 16 wywiadów z pracownikami instytucji współpracujących z Ośrodkami w ramach Sieci (pracownikami socjalnymi, […]

Podsumowanie działań w ramach TPOPP

W związku z zakończonymi obchodami Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku odbywał się w dniach 22-28.02.2021 r. przekazujemy informacje z działań, które były realizowane w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Parczewie i w 9 Lokalnych Punktach prowadzonych przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności “BONA FIDES”: liczba osób, którym udzielono pomocy – 204 osoby […]

Konferencja – województwo świętokrzyskie. Wyniki ewaluacji

Przedstawiamy zestawienie wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego po konferencji online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” dla pracowników instytucji pomocowych z terenu województwa świętokrzyskiego, która odbyła się 11 grudnia 2020r. Ankietę ewaluacyjną po konferencji wypełniło 79 uczestników. Do przeprowadzenia badania użyto ankiety online, składającej się z pięciu […]

Konferencje online: Pytania i odpowiedzi do pobrania!

Za nami 16 edycji konferencji “Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” w 16 województwach Polski.  Podczas naszych spotkań zrodziło się wiele pytań do specjalistów. Poniższe omówienie jest zbiorem wszystkich zagadnień poruszanych przez uczestników oraz odpowiedzi prelegentów.  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją. Do pobrania: Konferencja online […]

Dlaczego badania naukowe są dla nas ważne?

Od 2013 r. zajmujemy się specjalistyczną pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem z terenu woj. lubelskiego. W 2020 r. podjęliśmy kolejne wyzwanie, którego wynikiem jest projekt “Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych” współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem […]

Broszura “Jak skutecznie realizować działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem z wykorzystaniem narzędzi Funduszu Sprawiedliwości?”

  Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich posiadaczy pierwszego druku broszury “Jak skutecznie realizować działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem z wykorzystaniem narzędzi Funduszu Sprawiedliwości? Kompendium wiedzy dla pracowników instytucji pomocowych” autorstwa Natalii Zielińskiej – Burdy i Lidii Osiej-Furgała. Już wkrótce udostępnimy skorygowany plik zawierający zaktualizowane dane teleadresowe. Jednocześnie informujemy, że szczegóły wersji papierowej podamy już wkrótce.

Konferencja – województwo wielkopolskie. Wyniki ewaluacji

Przedstawiamy zestawienie wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego po konferencji online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” dla pracowników instytucji pomocowych z terenu województwa wielkopolskiego, która odbyła się 17 grudnia 2020r. Ankietę ewaluacyjną po konferencji wypełniło 118 uczestników. Do przeprowadzenia badania użyto ankiety online, składającej się z pięciu […]

Konferencja – województwo podkarpackie. Wyniki ewaluacji

Przedstawiamy zestawienie wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego po konferencji online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” dla pracowników instytucji pomocowych z terenu województwa podkarpackiego, która odbyła się 7 grudnia 2020r. Ankietę ewaluacyjną po konferencji wypełniło 73 uczestników. Do przeprowadzenia badania użyto ankiety online, składającej się z pięciu […]

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Telewizji Lubartów

O zasadach funkcjonowania Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Lubartowie w Telewizji Lubartów mówiła nasza  osoba pierwszego kontaktu, Lidia Osiej – Furgała. Analogiczne wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższym oferujemy w Parczewie, Lubartowie, Białej Podlaskiej, Rykach, Międzyrzecu Podlaskim, Łukowie, Radzyniu Podlaskim, Włodawie, Chełmie, Rejowcu Fabrycznym. Link do materiału: https://youtu.be/-aUpdMvm6wA Kontakt do […]

Konferencja – województwo łódzkie. Wyniki ewaluacji

Przedstawiamy zestawienie wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego po konferencji online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” dla pracowników instytucji pomocowych z terenu województwa łódzkiego, która odbyła się 4 grudnia 2020r. Ankietę ewaluacyjną po konferencji wypełniło 92 uczestników. Do przeprowadzenia badania użyto ankiety online, składającej się z pięciu […]

Konferencja – województwo podlaskie. Wyniki ewaluacji

Przedstawiamy zestawienie wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego po konferencji online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” dla pracowników instytucji pomocowych z terenu województwa podlaskiego, która odbyła się 6 grudnia 2020r. Ankietę ewaluacyjną po konferencji wypełniło 70 uczestników. Do przeprowadzenia badania użyto ankiety online, składającej się z pięciu […]

Konferencja – województwo opolskie. Wyniki ewaluacji

Przedstawiamy zestawienie wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego po konferencji online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” dla pracowników instytucji pomocowych z terenu województwa dolnośląskiego, która odbyła się 26 listopada 2020r. Ankietę ewaluacyjną po konferencji wypełniło 88 uczestników. Do przeprowadzenia badania użyto ankiety online, składającej się z pięciu […]

Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Już wkrótce nowy artykuł! Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w procesach karnych przybliży radca prawny, Joanna Kozyra – Smółka. Joanna Kozyra – Smółka Radca prawny, ukończyła  aplikacje radcowska w OIRP w Lublinie, egzamin radcowski zdała w 2019 roku. Absolwentka UMCS w Lublinie, prace magisterską pod kierunkiem prof.dr.hab. Mirosława Nazara z zakresu prawa rodzinnego obroniła w 2015 roku. W […]

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2021

Od 22 do 28 lutego 2021 roku odbywa się kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Skontaktuj się z nami, aby poznać naszą ofertę wsparcia zarówno w formie telefonicznej lub online, jak i w formie osobistej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Każdy zainteresowany będzie mógł bezpłatnie uzyskać informacje w różnych instytucjach udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W tegorocznym […]

Międzynarodowy Dzień Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych

6 luty to Międzynarodowy Dzień Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych.  W wielu kulturach, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Subsaharyjskiej i Środkowej, „rytualne obrzezania” narządów płciowych żeńskich czy męskich stanowi cześć tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Zabiegi te są wykonywane bezpośrednio po urodzeniu lub stanowią element kulturowego wkraczania danej osoby w […]

Konferencja – województwo lubuskie. Wyniki ewaluacji.

Przedstawiamy zestawienie wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego po konferencji online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” dla pracowników instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego, która odbyła się 27 listopada 2020r. Ankietę ewaluacyjną po konferencji wypełniło 99 uczestników. Do przeprowadzenia badania użyto ankiety online, składającej się z pięciu […]

Konferencja – województwo kujawsko-pomorskie. Wyniki ewaluacji.

Przedstawiamy zestawienie wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego po konferencji online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” dla pracowników instytucji pomocowych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, która odbyła się 27 listopada 2020r. Ankietę ewaluacyjną po konferencji wypełniło 97 uczestników. Do przeprowadzenia badania użyto ankiety online, składającej się […]

Konferencja – województwo dolnośląskie. Wyniki ewaluacji.

Przedstawiamy zestawienie wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego po konferencji online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” dla pracowników instytucji pomocowych z terenu województwa dolnośląskiego, która odbyła się 26 listopada 2020r. Ankietę ewaluacyjną po konferencji wypełniło 56 uczestników. Do przeprowadzenia badania użyto ankiety online, składającej się z pięciu […]

Co nas czeka w 2021 roku?

Podczas realizacji projektu “Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzony Przestępstwem”  w 2021 roku zostanie przeprowadzona kompleksowa diagnoza potrzeb i zasobów zarówno instytucji pomocowych realizujących wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak również diagnoza potrzeb i barier identyfikowanych przez osoby pokrzywdzone przestępstwem w procesie pomocowym. Na bazie wielopłaszczyznowej diagnozy zostaną opracowane standardy świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem jako […]

Konferencja – województwo śląskie. Wyniki ewaluacji.

Przedstawiamy zestawienie wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego po konferencji online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości”  dla pracowników instytucji pomocowych z terenu województwa śląskiego, która odbyła się 23 listopada 2020r. Ankietę ewaluacyjną po konferencji wypełniło 88 uczestników. Do przeprowadzenia badania użyto ankiety online, składającej się z pięciu […]

Konferencja – województwo małopolskie. Wyniki ewaluacji.

Przedstawiamy zestawienie wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego po konferencji online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości”  dla pracowników instytucji pomocowych z terenu województwa małopolskiego, która odbyła się  26 listopada 2020r. Ankietę ewaluacyjną po konferencji wypełniło 78 uczestników. Do przeprowadzenia badania użyto ankiety online, składającej się z pięciu […]

Konferencja – województwo warmińsko-mazurskie. Wyniki ewaluacji.

Przedstawiamy zestawienie wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego po konferencji online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” dla pracowników instytucji pomocowych z terenu województwa warmińsko – mazurskiego, która odbyła się 23 listopada 2020r. Ankietę ewaluacyjną po konferencji wypełniło 67 uczestników. Do przeprowadzenia badania użyto ankiety online, składającej się […]

Konferencja – województwo mazowieckie. Wyniki ewaluacji.

Przedstawiamy zestawienie wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego po konferencji online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” dla pracowników instytucji pomocowych z terenu województwa mazowieckiego, która odbyła się 13 listopada 2020r. Ankietę ewaluacyjną po konferencji wypełniło 95 uczestników. Do przeprowadzenia badania użyto ankiety online, składającej się z pięciu […]

Konferencja – województwo zachodniopomorskie. Wyniki ewaluacji.

Przedstawiamy zestawienie wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego po konferencji online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości”  dla pracowników instytucji pomocowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, która odbyła się 13 listopada 2020r. Ankietę ewaluacyjną po konferencji wypełniło 70 uczestników. Do przeprowadzenia badania użyto ankiety online, składającej się z pięciu […]

Konferencja – województwo lubelskie. Wyniki ewaluacji.

Przedstawiamy wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzonego po konferencji online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości”  dla pracowników instytucji pomocowych z terenu województwa lubelskiego, która odbyła się 6 listopada 2020r. Ankietę ewaluacyjną po konferencji wypełniło 118 uczestników. Do przeprowadzenia badania użyto ankiety online, składającej się z pięciu pytań, […]

Konferencje. Podsumowanie wyników ewaluacji.

Konferencje online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” były skierowane do pracowników/stażystów i wolontariuszy podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom z terenu całej Polski m.in. pracowników Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, członków zespołów interdyscyplinarnych, pedagogów i psychologów z instytucji […]

Broszury edukacyjne do pobrania!

Oddajemy w Państwa ręce broszury edukacyjne.  Istnieje możliwość otrzymania bezpłatnej wersji  papierowej. Wystarczy, że napiszecie Państwo do nas wiadomość na adres: promocja@stowarzyszeniebonafides.pl  

Jak sobie poradzić z emocjonalnymi skutkami pokrzywdzenia przestępstwem?

Jakiego rodzaju skutków emocjonalnych może doświadczyć osoba, która została pokrzywdzona? W jaki sposób można pomóc osobie, która doświadcza przemocy? Gdzie można skorzystać z pomocy i wsparcia? Na te i inne pytania odpowiada psycholog, psychoterapeuta i trener, Ewa Kalińska-Grądziel w artykule “Jak sobie poradzić z emocjonalnymi skutkami pokrzywdzenia przestępstwem”? Nowiny 24: https://nowiny24.pl/jak-sobie-poradzic-z-emocjonalnymi-skutkami-pokrzywdzenia-przestepstwem/ar/c3-15341528?czy_podglad=t&hash_podglad=5d30cea2b57bae859bbe13075420d20f Kurier Lubelski: https://kurierlubelski.pl/jak-sobie-poradzic-z-emocjonalnymi-skutkami-pokrzywdzenia-przestepstwem/ar/c3-15341528?czy_podglad=t

Ustawa „antyprzemocowa”, czyli nowe sposoby ochrony osób dotkniętych przestępstwem

Ustawa „antyprzemocowa” z dnia 30 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 956) zapewnia kompleksowe rozwiązania umożliwiające szybkie odizolowanie osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc. Przepisy ustawy „antyprzemocowej” weszły w życie w dniu 30 listopada 2020 r. Więcej informacji o nowych sposobach ochrony osób dotkniętych przemocą domową znajdziecie w artykule dr Jakuba Kosowskiego: […]