2021 r. w liczbach!

To był dla nas bardzo intensywny rok! Z ogromną satysfakcją dzielimy się następującymi sukcesami: w badaniu przy pomocy techniki CATI wzięło udział 160 osób z instytucji wpierających pokrzywdzonych przestępstwem zrealizowaliśmy 39 wywiadów focusowych online w 3 grupach odbiorców (pracownicy Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, pracownicy instytucji współpracującymi z ośrodkami oraz osoby pokrzywdzone przestępstwem) badaniem ankietowym objęliśmy […]

Artykuły prasowe w 2021 r.

W 2021 r. udało nam się wydać aż 4 artykuły w 8 ogólnopolskich publikacjach! Materiały przygotowane były przez naszą doświadczoną kadrę merytoryczną, a szczegółowa tematyka artykułu była ustalana z Wami! Teksty są wciąż dostępne pod poniższymi linkami, a wersje do pobrania znajdują się na Wysokich Standardach: https://wysokiestandardy.pl/artykuly/ Joanna Kozyra – Smółka „Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu […]

Artykuł Agnieszki Moszczyńskiej–Błaszczak już dostępny w Magazynie „Zdrowe Dziecko”

Już jest! Druga publikacja artykułu „Kobiety w ciąży pokrzywdzone przemocą domową i wyzwania stojące przed nimi u progu macierzyństwa”. Materiał jest skierowany do kobiet pokrzywdzonych przestępstwem, które w wyniku pokrzywdzenia borykają się z trudnościami w radzeniu sobie z nową rolą. Pozycja ta stanowi konkretne narzędzie, która może wykorzystać zarówno osoba pokrzywdzona, osoba jej najbliższa, jak […]

„Kobiety w ciąży pokrzywdzone przemocą domową i wyzwania przed nimi stojące u progu macierzyństwa” w zimowej edycji Magazynu „Zdrowe Dziecko”

To już ostatnia publikacja w tym roku. Artykuł „ Kobiety w ciąży pokrzywdzone przemocą domową i wyzwania przed nimi stojące u progu macierzyństwa” tym razem w zimowym wydaniu Magazynu „Zdrowe Dziecko”! Magazyn Zdrowe Dziecko to wydawnictwo o zasięgu ogólnopolskim stanowiące profesjonalne wsparcie dla rodziców. Nakład czasopisma to 50 000 egzemplarzy. Oś czasopisma stanowią kwestie zdrowotne […]

Zmiany godzin pracy OOPPP w Parczewie oraz LPPP w Białej Podlaskiej oraz w Rejowcu Fabrycznym w Wigilię i Sylwestra

24 i 31 grudnia 2021 r. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Parczewie oraz Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białej Podlaskiej oraz w Rejowcu Fabrycznym będą dyżurowały stacjonarnie w godz.: 8.00-12.00. Po godzinie 12.00 Osoby Pierwszego Kontaktu będą pełniły dyżur telefoniczny pod numerami telefonów: OOPPP Parczew – 504 806 438 całodobowy dyżur telefoniczny LPPPP […]

Jak skutecznie realizować działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem z wykorzystaniem narzędzi Funduszu Sprawiedliwości? Kompendium wiedzy dla pracowników instytucji pomocowych.

Już jest! Wydanie drugie, poprawione! Jesteśmy dumni prezentując wraz z autorkami broszurę: „Jak skutecznie realizować działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem z wykorzystaniem narzędzi Funduszu Sprawiedliwości? Kompendium wiedzy dla pracowników instytucji pomocowych.” Informacje zawarte w broszurze mogą być przydatne przy podejmowaniu następujących działań: rozmowa z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, planowanie efektywnego wsparcia dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem […]

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

19 listopada. Od ponad 12 lat, z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji „Światowy Szczyt Kobiet” (ang. Women’s World Summit Foundation, WWSF), obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Dzieci to grupa szczególnie narażona na przemoc i jej następstwa. Wynika to zarówno z ich bezbronności, jak i braku umiejętności radzenia sobie z niezwykle silnymi oraz negatywnymi emocjami. Dodatkowo […]

Kolejna publikacja artykułu „Pełno-prawne osoby z niepełnosprawnościami – spektrum rozwiązań i możliwości w obliczu doświadczania przemocy”

Kolejna publikacja! Tym razem artykuł „Pełno-prawne osoby z niepełnosprawnościami – spektrum rozwiązań i możliwości w obliczu doświadczania przemocy” jest dostępny w listopadowym wydaniu Magazynu “Integracja”, wydawanym nieprzerwanie od ponad 26 lat największym dwumiesięczniku dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin, opiekunów i pracujących z nimi specjalistów.Zapraszamy do lektury! Przeczytaj artykuł

„Kobiety w ciąży pokrzywdzone przemocą domową i wyzwania przed nimi stojące u progu macierzyństwa” w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych

Miło nam poinformować, że artykuł „ Kobiety w ciąży pokrzywdzone przemocą domową i wyzwania przed nimi stojące u progu macierzyństwa” pojawił się w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych. Publikacja jest skierowana nie tylko do kadry medycznej, ale przede wszystkim do kobiet pokrzywdzonych przestępstwem, które w wyniku pokrzywdzenia borykają się z trudnościami w radzeniu sobie z […]

„Krzywdzenie seniorów, czyli kiedy i dlaczego osoby starsze doświadczają pokrzywdzenia przestępstwem?” w magazynie „Świat Seniora”

Od dzisiaj artykuł Iwony Przewor pt. „Krzywdzenie seniorów, czyli kiedy i dlaczego osoby starsze doświadczają pokrzywdzenia przestępstwem?” dostępny jest również w magazynie „Świat Seniora”. W publikacji znajdziecie odpowiedzi na pytania: – Dlaczego osoby starsze często są osobami pokrzywdzonymi przestępstwem oszustwa? – Co osoby starsze mogą robić, by przeciwdziałać pokrzywdzeniu przestępstwem? – Jakich przestępstw najczęściej doświadczają […]

Oferta bezpłatnych szkoleń.

Wczoraj otrzymaliśmy wiadomość o trwającej rekrutacji na szkolenia, mające na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Z ofertą można się zapoznać na stronie: https://ligangos.pl/. 

Nasze podziękowania!

Październik był dla nas miesiącem podziękowań. Z uwagi na anonimowość badań nie jesteśmy w stanie dotrzeć z podziękowaniami do wszystkich instytucji, których pracownicy lub wolontariusze wzięli udział w badaniach. Tutaj składamy Wszystkim serdeczne podziękowania… … za czas, … za zaangażowanie, … za otwartość, … za wyrozumiałość!

Zaczynamy pracę nad raportem z badań diagnostycznych!

Od października pracujemy nad całościowym raportem z badań. Celem podsumowania jest opracowane standardów świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Wyniki popularyzować będziemy w podręczniku pn. „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych jako narzędzie zwiększenia efektywności pomocy” już w 2023 roku.

Startują prace nad raportem diagnostycznym

Od października pracujemy nad całościowym raportem z badań. Celem podsumowania jest opracowane standardów świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Wyniki popularyzować będziemy w podręczniku pn. „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych jako narzędzie zwiększenia efektywności pomocy”  już w 2023 roku.

Wizyta studyjna. Podsumowanie

4 października 2021 roku spotkałyśmy się z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji działających w sferze przeciwdziałania przemocy i terapii skutków przemocy z Polski, Serbii, Słowacji, Bułgarii, Grecji i Hiszpanii. Skupiłyśmy się na systemie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, właśnie zakończonej diagnozie potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym […]

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy. Dzisiaj szczególnie uwrażliwiamy na problem przemocy i zachęcamy do poszukiwania rozwiązań. Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Jest to przede wszystkim pomoc prawna, psychologiczna, psychoterapeutyczna […]

Małe podsumowanie końca badań!

W ostatnich już badaniach fokusowych wzięło udział 12 organizacji z terenu następujących województw: dolnośląskie, małopolskie, lubelskie, wielkopolskie, podlaskie. Dziękujemy Wam za zainteresowanie naszym działaniem. Zebranie od Was rzetelnego materiału pomoże nam w opracowaniu całościowego raportu z badań i wypracowaniu standardów pomocy osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Badania diagnostyczne za nami!

Zakończyliśmy badania niezbędne do przeprowadzenia kompleksowej diagnozy potrzeb i zasobów zarówno instytucji pomocowych realizujących wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak również diagnozy potrzeb i barier identyfikowanych przez osoby pokrzywdzone przestępstwem w procesie pomocowym. W ramach procesu badawczego zrealizowaliśmy: Badania ilościowe na grupie 160 osób z różnych instytucji wspierających osoby pokrzywdzone przestępstwem. 2 Wywiady fokusowe on-line […]

Czekamy z niecierpliwością. Erasmus+

Przypominamy, że już 4 października spotkamy się z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji działających w sferze przeciwdziałania przemocy i terapii skutków przemocy z Polski, Serbii, Słowacji, Bułgarii, Grecji i Hiszpanii. Opowiemy o diagnozie potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod kątem kompetencji pracowników instytucji pomocowych, podzielimy […]

Emisja artykułu w Gazecie Senior

Mamy przyjemność poinformować o pierwszej emisji artykułu Iwony Przewor „Krzywdzenie seniorów, czyli kiedy i dlaczego osoby starsze doświadczają pokrzywdzenia przestępstwem?”. Polecamy lekturę wydania drukowanego oraz wydania elektronicznego dostępnego pod linkiem: https://www.gazetasenior.pl/wp-content/uploads/2021/09/Gazeta-Senior-wrzesien-2021.pdf

Wizyta studyjna. Erasmus +

Miło nam poinformować, że dzięki zaproszeniu Fundacji Sempre a Frente 4 października 2021 roku opowiemy o prowadzonej przez nas diagnozie i polskim systemie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem uczestnikom i uczestniczkom międzynarodowego szkolenia “Violence – no thanks”. Fundacja Sempre a Frente dziękujemy za zaproszenie do współpracy!

„Pełno-prawne osoby z niepełnosprawnościami – spektrum rozwiązań i możliwości w obliczu doświadczania przemocy” w październiku w magazynie „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”

Już w październiku pierwsza publikacja artykułu „Pełno-prawne osoby z niepełnosprawnościami – spektrum rozwiązań i możliwości w obliczu doświadczania przemocy”. Wśród poruszanych tematów: – aspekty prawne; – skala problemu przemocy wśród osób z niepełnosprawnościami; – podmioty oferujące pomoc. Z artykułem będzie można się zapoznać w magazynie „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”.

Kolejny artykuł prasowy

To już ostatni artykuł prasowy w tym roku. Przygotowujemy dla Was materiał, który dotyczyć będzie problemu trudnych sytuacji życiowych kobiet w ciąży i matek noworodków. Publikacja ta jest skierowana głównie do kobiet pokrzywdzonych przestępstwem, które w wyniku pokrzywdzenia mają lub odczuwają trudności w radzeniu sobie z nową rolą. Pozycja ta będzie stanowiła konkretne narzędzie, które […]

Konsultacje Ministerstwa Sprawiedliwości

Informujemy, że do Stowarzyszenia Wspierania Aktywności wpłynęła prośba z Ministerstwa Sprawiedliwości o zgłoszenie uwag do projektu ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks karny oraz do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Artykuły specjalistyczne

Dotychczas opublikowaliśmy w prasie już trzy artykuły specjalistyczne: Jakub Kosowski „Ustawa „antyprzemocowa” – nowe sposoby ochrony osób dotkniętych przemocą” Ewa Kalińska – Grądziel „Jak sobie poradzić z emocjonalnymi skutkami pokrzywdzenia przestępstwem?” Joanna Kozyra – Smółka „Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym” Jeśli umknął Waszej uwadze któryś materiał, nic straconego! Z artykułami można zapoznać się na […]

Zgłoś propozycję tematu poruszanego w broszurach edukacyjnych!

To już ostatni moment, by zgłosić propozycję tematu poruszanego w broszurach edukacyjnych, które wydane będą w 2022 r.! Dla przypomnienia: 1. Broszury mogą być adresowane do pracowników instytucji pomocowych lub dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. 2. Broszury mają stanowić uzupełnienie wiedzy o sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem czy też syntetyczny zbiór informacji, które osoba pokrzywdzona przestępstwem / […]

Małe przypomnienie: co w projekcie?

Za nami 16 ogólnopolskich konferencji nt. pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Jesteśmy w trakcie diagnozy, której wyniki zostaną przedstawione w podręczniku „Standaryzacja pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem jako narzędzia zwiększenia efektywności świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej”. Publikacja będzie dostępna w 2022 roku.

Sierpień w Wysokich Standardach

Do sierpniowych badań fokusowych dołączyli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej „Sapere Aude”, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna oraz Elbląskie Centrum Mediacji […]

Co nas jeszcze czeka w 2022 roku?

W 2022 roku zainicjujemy powstanie 10 partnerstw w powiatach województwa lubelskiego. Celem partnerstwa będzie pilotażowe wypracowanie Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem wśród instytucji pomocowych na terenie województwa lubelskiego z terenu następujących powiatów: powiat parczewski, zamojski, chełmski, włodawski, rycki, bialski, radzyński, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski. Dla członków partnerstw mamy interesujące i rozwijające szkolenia. Warto z […]

Cząstkowe dane dotyczące statystyk w pomocy społecznej

Z dotychczasowych wyników badania ankietowego wynika, że na 209 pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Usług Społecznych oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, którzy wzięli udział w badaniu, aż 193 osoby w swojej codziennej pracy spotyka się z osobami pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie! Zaledwie 16 osób wskazało na brak takich kontaktów lub zdecydowaną rzadkość. To pokazuje jak […]

„Krzywdzenie seniorów, czyli kiedy i dlaczego osoby starsze doświadczają pokrzywdzenia przestępstwem?” w Gazecie Senior oraz w magazynie „Świat Seniora”

Z przyjemnością informujemy, że artykuł Iwony Przewor pn. „Krzywdzenie seniorów, czyli kiedy i dlaczego osoby starsze doświadczają pokrzywdzenia przestępstwem?” zostanie opublikowany w wersji papierowej i elektronicznej w :„Gazecie Senior” (wrzesień 2021 r.) www.gazetasenior.plMagazynie „Świat Seniora” (październik 2021 r.) www.magazynswiatseniora.pl W publikacji znajdziecie odpowiedzi na pytania: Dlaczego osoby starsze często są osobami pokrzywdzonymi przestępstwem oszustwa? Co osoby […]

Lipiec w Wysokich Standardach!

To był intensywny miesiąc! W lipcu do naszych badań dołączyło 410 osób. W sumie przebadaliśmy już 1280 pracowników Okręgowych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, pracowników instytucji pomocowych oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Ostatni miesiąc rekrutacji do badań naukowych!

Sierpień to ostatni miesiąc, w którym możecie wziąć udział w diagnozie potrzeb i zasobów instytucji pomocowych realizujących wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jeśli chcesz mieć wpływ na wypracowanie standardów pomocy interdyscyplinarnej, wypełnij ankietę rekrutacyjną! Formularz rekrutacyjny: https://forms.gle/64Q1r2QsbTM5r2pf8

Wsparcie Komendy Głównej Policji!

Dzięki uprzejmości Komendy Głównej Policji, naszymi badaniami zostali objęci także funkcjonariusze Policji w całym kraju! Dotychczas udało nam się przebadać 16 funkcjonariuszy Policji telefonicznym wywiadem CATI z 12 województw! Dziękujemy!Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku https://www.facebook.com/PodlaskaPolicjaKomenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy https://www.facebook.com/Komenda-Wojew%C3%B3dzka-Policji-w-Bydgoszczy-126519840719059Komenda Wojewódzka Policji w Gdańskuhttps://www.facebook.com/pomorskapolicjaKomenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim https://www.facebook.com/profile.php?id=100064584223834Komenda Wojewódzka Policji w Krakowiehttps://www.facebook.com/Malopolska.PolicjaKomenda Wojewódzka […]

Kolejne organizacje dołączają do badań!

Do badań fokusowych dołączyli pracownicy Stowarzyszenia “Hojne Serca” im. św. Jana Pawła w Końskich, Stowarzyszenia “ETOH” Częstochowa, Fundacji Jesteśmy dla Was, Klastra Innowacji Społecznych, Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny “Żar”, Fundacji Dies Mei, Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenia “Trampolina dla Polski”, Fundacji Altum, Stowarzyszenia “Podhale – Nasz Dom”, Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Stowarzyszenia […]

Udział w procesie karnym dziecka pokrzywdzonego przestępstwem

Zdradzimy Wam kolejną dobrą informację… Wprawdzie jeszcze nie mamy oficjalnego tytułu, ale mamy kolejną ciekawą publikację w przygotowaniu. Jedną część tej publikacji stanowią informacje o udziale w procesie karnym dziecka pokrzywdzonego przestępstwem przygotowane przez panią Katarzynę Osiak – Krynicką. Drugą część tej publikacji stanowią informacje dotyczące pomocy psychologicznej dla dziecka i rodziny z doświadczeniem traumy […]

Artykuły prasowe. Napisz nam o swoim pomyśle!

Chcesz mieć wpływ na tematykę artykułów prasowych, przygotowywanych w ramach naszego projektu? Napisz nam o swoich potrzebach! Kilka głównych informacji:1. Artykuły są adresowane do odbiorców gazet ogólnopolskich, zwłaszcza do osób pokrzywdzone przestępstwem i osób im najbliższym.2. Tematyka artykułu ma charakter informacyjny, motywacyjny oraz profilaktyczny.3. Artykuły w trakcie realizacji:a. Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnymb. Krzywdzenie […]

Dziękujemy za udział w badaniach fokusowych!

W tym miesiącu dziękujemy Instytutowi Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Caritas Diecezji Siedleckiej z województwa mazowieckiego oraz Towarzystwu Amicus z województwa podlaskiego za udział udział w wywiadach fokusowych dla pracowników ośrodków pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

Pierwsze 870 osób jest już z nami!

870 osób jest już z nami! Dziękujemy bardzo za udział i zachęcamy pracowników Okręgowych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i instytucji pomocowych oraz osoby pokrzywdzone przestępstwem do wzięcia udziału w badaniach! Linki do ankiet rekrutacyjnych: – dla pracowników OPPP:  https://forms.gle/QxEp7ftSSZrLv2R9A– dla pracowników instytucji współpracujących:  https://forms.gle/8qBgQVUQFLpiEP9J6– dla osób pokrzywdzonych: https://forms.gle/8tmquGRw78BVNtZo7

Partnerstwa wzmacniające efektywną współpracę w zakresie pomocy osobom  pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym

Już wkrótce kolejna broszura będzie gotowa! Będzie to kolejna broszura adresowana do osób pracujących lub odbywających wolontariat w instytucjach pomocowych, które są zainteresowane budowaniem efektywnego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonym przestępstwem, świadków i osób im najbliższym. Tytuł kolejnej broszury to: „Partnerstwa wzmacniające efektywną współpracę w zakresie pomocy osobom  pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym”. Autorki to doświadczone […]

Kolejna publikacja w przygotowaniu!

Zdradzimy Wam kolejną dobrą informację… Wprawdzie jeszcze nie mamy oficjalnego tytułu, ale mamy kolejną ciekawą publikację w przygotowaniu. Jedną część tej publikacji stanowią informacje o udziale w procesie karnym dziecka pokrzywdzonego przestępstwem przygotowane przez panią Katarzynę Osiak – Krynicką. Drugą część tej publikacji stanowią informacje dotyczące pomocy psychologicznej dla dziecka i rodziny z doświadczeniem traumy […]

Miej wpływ na tematykę broszur edukacyjnych!

Chcesz mieć wpływ na tematykę broszur edukacyjnych przygotowywanych w ramach naszego projektu? Napisz nam o swoich potrzebach! Napisz nam o Twoim pomyśle! Napiszemy kilka głównych informacji: Broszury mogą być adresowane do pracowników instytucji pomocowych lub dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Broszury mają stanowić uzupełnienie wiedzy o sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem czy też syntetyczny zbiór informacji, które […]

Jak skutecznie kreować własny wizerunek na rynku pracy i stać się wartościowym pracownikiem?

Już wkrótce kolejna broszura będzie gotowa! Będzie to pierwsza broszura adresowana do osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach naszego projektu: „Jak skutecznie kreować własny wizerunek na rynku pracy i stać się wartościowym pracownikiem? Praktyczny poradnik poruszania się po rynku pracy dla osób pokrzywdzonych  przestępstwem.” Z naszego doświadczenia wynika, że jest to bardzo potrzebne narzędzie. Mieliśmy podobne […]

Jak skutecznie realizować działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem?

Śpieszymy poinformować, że już wkrótce będzie dostępna broszura „Jak skutecznie realizować działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem z wykorzystaniem narzędzi Funduszu Sprawiedliwości? Kompendium wiedzy dla pracowników instytucji pomocowych.” Broszura jest adresowana do pracowników instytucji pomocowych, którzy w swojej pracy spotykają się z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem i może im być potrzebna dokładna wiedza na temat funkcjonowania […]

Materiały edukacyjne do pobrania!

Przypominamy, że pod linkiem https://wysokiestandardy.pl/materialy-edukacyjne/ dostępne są materiały edukacyjne, dotychczas opracowane w ramach projektu: broszury edukacyjne i artykuły prasowe!

Jest już z nami 406 osób!

Miło nam poinformować, że z końcem maja w nasze badania zaangażowało się 406 osób, w tym pracownicy Okręgowych Ośtrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, pracownicy instytucji pomocowych oraz  osoby pokrzywdzone przestępstwem. Bardzo dziękujemy!

Twój głos jest ważny! Ankieta online dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Jeśli masz za sobą trudne doświadczenia i korzystałaś / korzystałeś z pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, bardzo prosimy, podziel się z nami swoimi odczuciami. Twój głos jest bardzo ważny i przyczyni się do wypracowania standardów pomocy kolejnym osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Ankieta jest w pełni ANONIMOWA. Link do ankiety online dla osób pokrzywdzonych przestępstwem: https://forms.gle/wYjSAVRFpk1jJymB9 Dziękujemy […]

Dziękujemy za udział w badaniach!

Dziękujemy pracownikom Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”, Stowarzyszenia Integracji Rodzin „Przystań”, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz pracownikom naszego Stowarzyszenia „BONA FIDES” za udział w wywiadach fokusowych dla pracowników ośrodków pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Wasze ogromne doświadczenie daje nam olbrzymi zasób wiedzy, będącej podstawą wypracowania standardów świadczonej pomocy w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym […]

Niezbędnik respondenta, czyli o tym jak przygotować się do badań oraz w jaki sposób udzielać odpowiedzi

Pamiętaj! Zadbaj o swój komfort podczas badań. Pomogą Ci w tym nasze rekomendacje dotyczące przygotowania do badań oraz samego udziału w nich. Zadbaj wcześniej o właściwe warunki do rozmowy, tak, aby nikt Ci nie przeszkadzał w udzielaniu odpowiedzi. Jeśli w trakcie badania coś Cię dekoncentruje, powiedz o tym. Chcemy, abyś czuł/czuła się komfortowo. Jeśli wyznaczony […]